وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

بسم الله الرحمن الرحیم ـ خوش آمدید


لینک سفارش تولید محتوای الکترونیکی

سفارش تولید محتوا (استوری لاین، پاورپوینت، تما، بازی های آموزشی)، تنظیم برنامه کلاسی مدارس و دیگر خدمات رایانه ای.

(متوسّطۀ دورۀ اوّل و دوّم)

https://t.me/Farzin_Farhady

farhady.expert@gmail.com

لینک چند نمونه کار:

http://e-content.blog.ir/1395/10/18/Arabi_lesson4_content

http://e-content.blog.ir/1395/08/26/Arabi-content

http://e-content.blog.ir/1395/08/29/Arabilesson2_photodic

محتوای های الکترونیکی دورۀ متوسّطۀ اوّل


ورود به بخش متوسّطۀ اوّل

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) تفکّر و سواد رسانه ای ـ (pdf)

دانلود ـ 3.88Mb

کتاب معلّم ( راهنمای تدریس) ریاضی (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 7.81Mb


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) ریاضی و آمار (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 1.72Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) انگلیسی (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 10.74Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) فارسی (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 2.11Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) عربی زبان قرآن (2) مشترک ـ (pdf)

دانلود ـ 1.91Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) نگارش (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 1.32Mb

مقاومت ها،جریان و ولتاژ در مدار های موازی (swf)

دانلود ـ 76.22Kb

فیلم های آموزشی آمادگی دفاعی پایۀ دهم (pdf)

آتش سوزی ـ دانلود ـ 44.80Mb

آشنایی با سلاح انفرادی ـ دانلود ـ 113.83Mb

احیای قلبی ریوی ـ دانلود ـ 45.28Mb

جهت یابی ـ دانلود ـ 42.96Mb

حوادث طبیعی ـ دانلود ـ 53.51Mb

کمک های اوّلیه ـ دانلود ـ 69.71Mb

پاسخ فعّالیّت ها و تمرینات شیمی (2) یازدهم (pdf)

فصل یکم ـ دانلود ـ 1.95Mb

فصل دوّم ـ دانلود ـ 1.59Mb

فصل سوّم ـ دانلود ـ 1.60Mb

پاسخ تمرینات کتاب منطق پایۀ دهم ـ سال تحصیلی 96-97 (pdf)

کلیّات ـ دانلود ـ 1.68Mb

درس یکم: منطق، ترازوی اندیشه ـ دانلود ـ 1.42Mb

درس دوّم: لفظ و معنا ـ دانلود ـ 1.01Mb

درس سوّم: مفهوم و مصداق ـ دانلود ـ 564Kb

درس چهارم: انواع و شرایط تعریف ـ دانلود ـ 373Kb

*** کتاب معلّم کلّ کتاب منطق ـ دانلود ـ 2.64Mb ***

تفسیر آیات دین و زندگی (2) ـ پایۀ یازدهم ـ کلیّۀ رشته ها (pdf)

دانلود ـ 1.41Mb


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) عربی زبان قرآن (2) ـ ادبیات و علوم انسانی (pdf)

دانلود ـ 1.79Mb

سرفصل های کتاب های گروه ریاضیات پایۀ دوازدهم (jpg)

حسابان (2)

هندسۀ (3)

ریاضیات گسسته

ریاضی (3)

ریاضی و آمار (3)


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) فیزیک (2) ـ ریاضی و فیزیک (pdf)

فصل یکم: الکتریسیتۀ ساکن ـ دانلود ـ 1.43Mb

فصل دوّم: مدار الکتریکی و مدار جریان مستقیم ـ دانلود ـ 1.22Mb

فصل سوّم: مغناطیس ـ دانلود ـ 2.27Mb

فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب ـ دانلود ـ 1.45Mb

۱ ۲ ۳ . . . ۱۰ ۱۱ ۱۲
سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan