وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

تصاویر مهم زیست شناسی دهم (pdf)

دانلود ـ 623Kb

پاورپوینت های درس به درس کتاب جغرافیای ایران پایۀ دهم (pptx)


  پــــاورپــــویــــنـــت دروس جــــغــــرافــــیــــای ایــــرانمحتوای الکترونیکی آموزش حرکت و نوسان فنر (1) (swf)

دانلود ـ 86.6Kb

محتوای الکترونیکی آموزش حرکت و نوسان فنر (2) (swf)

دانلود ـ 91.4Kb

پویانمایی آموزشی چگالی (swf)

دانلود ـ 192Kb

سرفصل های کتاب آمار و احتمال ریاضی و فیزیک پایۀ یازدهم (png)


سرفصل های کتاب ریاضی و آمار ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی پایۀ یازدهم (png)


سرفصل های کتاب ریاضی و آمار ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی پایۀ دوازدهم (png)


محتوای الکترونیکی بخشی از درس چهار عربی دهم (exe)

سازنده فرزین فرهادی

رمز: e-content.blog.ir

دانلود ـ 10.1Mb

پاسخ تمرینات کتاب منطق پایۀ دهم ـ سال تحصیلی 95-96 (pdf)

دانلود ـ 213Kb

۱ ۲
سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan