وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

کتاب تاریخ معاصر ایران پایۀ یازدهم (pdf)دانلود ـ 3.86Mb

ضمیمۀ کتاب تاریخ معاصر ایران (بیداری اسلامی) پایۀ یازدهم (pdf)

دانلود ـ 989.37Kb

ویدئو های آموزشی درس تاریخ (1) (mp4)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

اسلحه یگان مهندسی روم باستان                   ○باستان شناسی کشف پمپی

پیدایش خط در تمدن جیرفت 5000 سال قبل       ○تمدن با شکوه سومریان

تمدن موهنجودارو                                            ○رامسس دوم

خلیج فارس نامی به قدمت تاریخ و تمدن بشری     ○شگفتی های شهر سوخته

شوشتر گنینة مهندسی آب ایران باستان              ○شهر سوخته با تمدنی پیشرفته

کهن ترین پویانمای جهان در ایران شهر سوخته     ○قدیمی ترین تمدن جهان

 مستند اهرام ثلاثه                                           ○منشور کوروش

آرامگاه شاهان هخامنشی در تخت سلیمان            ○تاریخچه علم نجوم

حفاری و کاوش در محوطه باستانی تَل آجری فارس ○تپه زاغه

داستان کشف جام حسنلو                                  ○شهر باستانی گور

شهر صددروازه (هکاتم پلیس)                             ○شهر زیرزمینی نوش آّباد

قنات، میراث تمدن باستانی ایران قنات‌های یزد       ○کاخ اردشیر ساسانی در اردشیرخوره

کاخ هَدیش، تخت‌جمشید                                    ○کعبه زرتشت کتیبه شاپور اول

کورش                                                              ○گورستان شهداد

نسا پایتخت اشکانیان                                          ○نقش برجسته های اردشیر در گور

هگمتانه

بارم بندی تاریخ دهم (pdf,png)

دانلود با جزییات بیشتر ـ 67.1Kb

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan