وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

نقد و بررسی کتاب جغرافیای دهم (docx)

دانلود ـ 26.5Kb

پاورپوینت های درس به درس کتاب جغرافیای ایران پایۀ دهم (pptx)


  پــــاورپــــویــــنـــت دروس جــــغــــرافــــیــــای ایــــرانبارم بندی درس مشترک جغرافیا (png,pdf)

دانلود با جزییات بیشتر ـ 82.2Kb

پاسخ فعّالیّت صفحۀ پنج کتاب جغرافیا (pdf)

دانلود ـ 727Kb

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan