وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

کتاب معلّم راهنمای تدریس زیست شناسی پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 1.53Mb

سوالات چهاردهمین مسابقات آزمایشگاهی استان ها 95-94 (pdf)

زیست

فیزیک

شیمی

نام استان

آزمون علمی - آزمون عملی - تصاویر ایستگاهها آزمون علمی -آزمون عملی -چک لیست عملی آزمون علمی- آزمون عملی-چک لیست عملی کشوری
زیست فیزیک شیمی

آذربایجان شرقی

     

آذربایجان غربی

زیست فیزیک

شیمی

اردبیل

زیست فیزیک شیمی

اصفهان

زیست فیزیک شیمی

ایلام

زیست فیزیک شیمی

البرز

زیست فیزیک  

بوشهر

زیست فیزیک شیمی

تهران

زیست فیزیک شیمی

خراسان جنوبی

زیست فیزیک شیمی

خراسان رضوی

زیست فیزیک شیمی

خراسان شمالی

زیست فیزیک شیمی

خوزستان

    شیمی

چهارمحال بختیاری

زیست فیزیک شیمی

زنجان

زیست فیزیک شیمی

سمنان

زیست فیزیک شیمی

سیستان و بلوچستان

زیست فیزیک شیمی

شهرستانهای تهران

  فیزیک شیمی

فارس

زیست فیزیک شیمی قزوین
زیست فیزیک شیمی

قم

زیست فیزیک شیمی

کردستان

زیست فیزیک شیمی

کرمان

زیست فیزیک شیمی

کرمانشاه

زیست فیزیک شیمی

کهگیلویه و بویراحمد

زیست فیزیک شیمی

گلستان

     

گیلان

     

لرستان

زیست فیزیک شیمی

مازندران

زیست   شیمی

مرکزی

زیست فیزیک شیمی

هرمزگان

زیست فیزیک شیمی

همدان

زیست فیزیک شیمی

یزد


محتوای الکترونیکی اجزای سیستم تنفّسی (swf)

دانلود ـ 158Kb

جمع بندی زیست شناسی (1) به همراه کمک تصاویر آموزشی (pdf)

نتیجه تصویری برای زیست شناسی

فصل یکم ـ دانلود ـ 427Kb

فصل دوّم ـ دانلود ـ 2.44Mb

فصل سوّم ـ دانلود ـ 939Kb

فصل چهارم ـ دانلود ـ 1.88Mb

فصل پنجم ـ دانلود ـ 667Kb

فصل ششم ـ دانلود ـ 1.71Mb

فصل هفتم ـ دانلود ـ 1.27Mb

تصاویر مهم زیست شناسی دهم (pdf)

دانلود ـ 623Kb

ساختار داخلی چشم (png)


آشنایی با وسایل آزمایشگاهی (pdf)

دانلود ـ  6.24Mb

محتوای الکترونیکی بافت های اصلی گیاه (swf)

دانلود ـ 401Kb

شکالات اصلاحیّۀ زیست شناسی (1) (pdf)

دانلود ـ 56.5Kb

محتوای الکترونیکی ساختار لایه ای قلب (swf)

دانلود ـ 960Kb

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan