وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) عربی زبان قرآن (2) مشترک ـ (pdf)

دانلود ـ 1.91Mb

تفسیر آیات دین و زندگی (2) ـ پایۀ یازدهم ـ کلیّۀ رشته ها (pdf)

دانلود ـ 1.41Mb


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) عربی زبان قرآن (2) ـ ادبیات و علوم انسانی (pdf)

دانلود ـ 1.79Mb

نقد و بررسی کتاب عربی پایۀ دهم ـ ادبیات و علوم انسانی (pdf)

دانلود ـ 400Kb

احکام (2) پایۀ یازدهم ـ رشتۀ علوم و معارف اسلامی (pdf)

دانلود ـ 1.78Mb

نگاشت نهایی کتاب معلّم (راهنمای تدریس) عربی زبان قرآن (ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی) (pdf)

دانلود ـ 4.25Mb

معنای متون دروس عربی دهم ـ علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، فنّی حرفه ای، کاردانش (pdf)

دانلود ـ 767Kb

سؤالات درس به درس دین و زندگی دهم (pdf)

دانلود ـ 966Kb

محتوای الکترونیکی بخشی از درس چهار عربی دهم (exe)

سازنده فرزین فرهادی

رمز: e-content.blog.ir

دانلود ـ 10.1Mb

نرم افزار فعل ساز عربی (exe)

نخست ریشۀ فعل را در قسمت فعل وارد کرده، سپس صیغه و نوع فعل را مشخّص نمایید.

دانلود ـ 40Kb

۱ ۲
سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan