وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) فارسی (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 2.11Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) نگارش (2) ـ (pdf)

دانلود ـ 1.32Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) فارسی (1) پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 1.68Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) نگارش پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 4.44Mb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) علوم و فنون ادبی پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 1.27Mb

نمونه درس آزاد (چهارم) فارسی پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 118Kb

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan