وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

کتاب معلّم راهنمای تدریس زیست شناسی پایۀ دهم (pdf)

دانلود ـ 1.53Mb

کتاب فلسفۀ (1) پایۀ یازدهم ـ رشتۀ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی (pdf)

دانلود ـ 1.45Mb

احکام (2) پایۀ یازدهم ـ رشتۀ علوم و معارف اسلامی (pdf)

دانلود ـ 1.78Mb

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan