وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

فیلم های آموزشی آمادگی دفاعی پایۀ دهم (pdf)

آتش سوزی ـ دانلود ـ 44.80Mb

آشنایی با سلاح انفرادی ـ دانلود ـ 113.83Mb

احیای قلبی ریوی ـ دانلود ـ 45.28Mb

جهت یابی ـ دانلود ـ 42.96Mb

حوادث طبیعی ـ دانلود ـ 53.51Mb

کمک های اوّلیه ـ دانلود ـ 69.71Mb

پاسخ فعّالیّت ها و تمرینات شیمی (2) یازدهم (pdf)

فصل یکم ـ دانلود ـ 1.95Mb

فصل دوّم ـ دانلود ـ 1.59Mb

فصل سوّم ـ دانلود ـ 1.60Mb

پاسخ تمرینات کتاب منطق پایۀ دهم ـ سال تحصیلی 96-97 (pdf)

کلیّات ـ دانلود ـ 1.68Mb

درس یکم: منطق، ترازوی اندیشه ـ دانلود ـ 1.42Mb

درس دوّم: لفظ و معنا ـ دانلود ـ 1.01Mb

درس سوّم: مفهوم و مصداق ـ دانلود ـ 564Kb

درس چهارم: انواع و شرایط تعریف ـ دانلود ـ 373Kb

*** کتاب معلّم کلّ کتاب منطق ـ دانلود ـ 2.64Mb ***

تفسیر آیات دین و زندگی (2) ـ پایۀ یازدهم ـ کلیّۀ رشته ها (pdf)

دانلود ـ 1.41Mb


کتاب معلّم (راهنمای تدریس) عربی زبان قرآن (2) ـ ادبیات و علوم انسانی (pdf)

دانلود ـ 1.79Mb

سرفصل های کتاب های گروه ریاضیات پایۀ دوازدهم (jpg)

حسابان (2)

هندسۀ (3)

ریاضیات گسسته

ریاضی (3)

ریاضی و آمار (3)


سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan