وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

مقاومت ها،جریان و ولتاژ در مدار های موازی (swf)

دانلود ـ 76.22Kb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) فیزیک (2) ـ ریاضی و فیزیک (pdf)

فصل یکم: الکتریسیتۀ ساکن ـ دانلود ـ 1.43Mb

فصل دوّم: مدار الکتریکی و مدار جریان مستقیم ـ دانلود ـ 1.22Mb

فصل سوّم: مغناطیس ـ دانلود ـ 2.27Mb

فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب ـ دانلود ـ 1.45Mb

محتوای الکترونیکی انرژی درونی در فرایند هم دما ـ فیزیک دهم (swf)

دانلود ـ 470Kb

فصل چهار فیزیک پایۀ دهم ـ گرماسنج بمبی (swf)


دانلود ـ 479Kb

60 نمونه سؤال فیزیک از دبیران نمونۀ شهرکرد (pdf)

دانلود ـ 4.99Mb

سوالات چهاردهمین مسابقات آزمایشگاهی استان ها 95-94 (pdf)

زیست

فیزیک

شیمی

نام استان

آزمون علمی - آزمون عملی - تصاویر ایستگاهها آزمون علمی -آزمون عملی -چک لیست عملی آزمون علمی- آزمون عملی-چک لیست عملی کشوری
زیست فیزیک شیمی

آذربایجان شرقی

     

آذربایجان غربی

زیست فیزیک

شیمی

اردبیل

زیست فیزیک شیمی

اصفهان

زیست فیزیک شیمی

ایلام

زیست فیزیک شیمی

البرز

زیست فیزیک  

بوشهر

زیست فیزیک شیمی

تهران

زیست فیزیک شیمی

خراسان جنوبی

زیست فیزیک شیمی

خراسان رضوی

زیست فیزیک شیمی

خراسان شمالی

زیست فیزیک شیمی

خوزستان

    شیمی

چهارمحال بختیاری

زیست فیزیک شیمی

زنجان

زیست فیزیک شیمی

سمنان

زیست فیزیک شیمی

سیستان و بلوچستان

زیست فیزیک شیمی

شهرستانهای تهران

  فیزیک شیمی

فارس

زیست فیزیک شیمی قزوین
زیست فیزیک شیمی

قم

زیست فیزیک شیمی

کردستان

زیست فیزیک شیمی

کرمان

زیست فیزیک شیمی

کرمانشاه

زیست فیزیک شیمی

کهگیلویه و بویراحمد

زیست فیزیک شیمی

گلستان

     

گیلان

     

لرستان

زیست فیزیک شیمی

مازندران

زیست   شیمی

مرکزی

زیست فیزیک شیمی

هرمزگان

زیست فیزیک شیمی

همدان

زیست فیزیک شیمی

یزد


محتوای الکترونیکی فرایند ترمودینامیکی (swf)

دانلود ـ 72.5Kb

محتوای الکترونیکی قانون اوّل ترمودینامیک (swf)

دانلود ـ 100Kb

کتاب معلّم (راهنمای تدریس) فیزیک پایۀ دهم (pdf)

فصل یکم: فیزیک و اندازه گیری ـ دانلود ـ 6.26Mb

فصل دوّم: کار، انرژی و توان ـ دانلود ـ 506Kb

فصل سوّم: ویژگی های فیزیکی مواد ـ دانلود  ـ 759Kb

فصل چهارم: دما و گرما ـ دانلود ـ 335Kb

فصل پنجم: ترمودینامیک ـ دانلود ـ 304Kb

***  نسخۀ کامل و جدید کلّ کتاب ـ دانلود ـ 5.88Mb ***


انیمیشن آموزشی کشش سطحی (swf)

دانلود ـ 30.8Kb

۱ ۲
سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan