وبگاه محتوا و مطالب آموزشی دورۀ دوّم متوسّطۀ جدید

درباره من

بنده فرزین فرهادی از دانش آموزان (متوسّطۀ اوّل حبیب زاده و متوسّطۀ دوّم آهندوست) رشتۀ ریاضی هستم و دارای مدرک زبان انگلیسی بوده سازندۀ محتوای الکترونیکی. این وبگاه را برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش اموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد کرده ام. ارومیه . آغ

سفارش تولید محتوای الکترونیکی

سازنده: فرزین فرهادی
دانش آموز رشتۀ ریاضی و فیزیک مدرسۀ شاهد آهندوست ارومیه
این وبگاه برای بهره مندی و استفادۀ دبیران دانش آموزان از محتوای الکترونیکی ایجاد شده است. "اطّلاعات بیشتر در بخش دربارۀ من"
Designed By Erfan Powered by Bayan